• Силови кабели и проводници ниско напрежение

  • Реализираме идеите си от самото начало

  • Българско производство на кабели

  • Партньорите са част от бизнеса